ORGANISATIONER

Erhvervspsykologerne KIT SANNE NIELSEN ApS

Organisationsudvikling

Teamudvikling - bæredygtige relationer

 

Som erhvervspsykologer tilrettelægger vi i tæt samarbejde med virksomheden forløbet således, at ledelsen og medarbejderne får mulighed for at styrke relationer, der styres af interesse for opgaveløsninger, bedre muligheder for at udvikle arbejdsmetoder og kreative løsninger. En konstruktiv teamudviklingsproces bygger også på et samarbejdsklima, hvor teammedlemmerne yder hinanden opmærksomhed, respekt og tillid.

 

Det kan dreje sig om følgende temaer:

  • Afklaring af teamets fremtidige mål, indsatsområder og succeskriterier.
  • Åbne for gruppens kommunikationsrum og skabe plads til udforskning, anerkendelse og lydhørhed.
  • Afklare og synliggøre forskellige opfattelser, "historier" og værdier.
  • Diskussion af forskellige forventninger til teamets ledelse og aftaler om teamets beslutningsrum og handlemuligheder.
  • Udvikling af fælles normer for, hvordan konflikter skal håndteres.
  • Løsning af konkrete problemstillinger, som hæmmer gruppens opgaveløsning.

Eksempler på organisationsudvikling

 

Som erhvervspsykologer har vi igennem årene hjulpet mange forskellige virksomheder og organisationer med både at løse op for en række menneskeskabte samarbejdsproblemer og at afstemme gensidige forventninger og udvikle relationer.

 

Det kan dreje sig om at skifte fokus på en række aktiviteter eller relationer eller løse et eller flere aktuelle problemer.

 

Eksempler på sådanne kan være:

  • Afklaring af ledelsesform og ledelsesstil i forhold til opgaveløsningen og lederens og medarbejdernes behov og ønsker.
  • Større åbenhed, feedback og dialog om, hvordan arbejdet skal udføres.
  • Reltionsarbejde, værdier, kultur, samarbejde og ledelse.
  • Udvikling af visioner og værdier.

Lederteams til Sydafrika

 

Der er konkrete ledelsesmæssige fordele ved at bryde hverdagen og skabe et nyt reflektionsrum. De sanselige omgivelser i den sydafrikanske ramme åbner for nye erkendelse og skaber dybere reflektioner om essensen af lederskab og autenticitet. Vi har gennemført succesfulde forløb både i 2012 og 2014 med store resultater.

Lederprogrammet Sotho udvikles i samarbejde med rekvirenten og tilpasses til ledergruppens aktuelle situation, egne vilkår og ønsker om forandring. Se mere på Sotho.dk

 

Er I interesserede i et ophold i Sydafrika, så se mere her:

Ophold i lodge i Blyde Wildlife Estate

Kontakt

Erhvervspsykologerne

Kit Sanne Nielsen ApS

Heisesgade 5

2100 København Ø

+45 21 24 80 04

mail@erhpsyk.dk