COACHING AF LEDERE

Coaching af executives og ledere


Hvad er coaching?
Det har været personligt berigende at have Kit som coach – hun hjalp mig med at få vigtige brikker til at falde på plads i mit professionelle og personlige liv" - Jørgen Kjærgaard, partner, Implement Consulting Group, maj 2013.


Ledelsesansvaret indebærer både det strategiske og psykologiske fokus på hvorledes lederen forvalter sig selv - og på hvorledes han/hun spiller sammen med andre i organisationen, og ledere samt topledere har derfor en stigende erkendelse af, at de i deres rolle har behov for et reflektionsrum, hvor de kan arbejde med selv.


Hos Erhvervspsykologerne fokuserer vi på den enkelte leders ønsker om udvikling og/eller ændringer, gennem vores veludviklede spørgeteknikker hjælper vi lederpersonen med selvindsigt, indlevelsesevne samt omgang med andre.


Som erhvervspsykologer med mange års erfaring indenfor forretningslivet, ledelse og forandringer kombinerer vi mange feedback redskaber, personlighedsprofiler, spørgeteknikker og samtale som det centrale omdrejningspunkt.

En coaching-pakke indeholder eksempelvis 6 samtaler, en NEO test, HOGAN test.


Vi coacher for kunder indenfor en bred vifte af erhvervsvirksomheder på tværs af brancher samt fra offentlige organisationer.

Coaching af executives og ledere

Formålet med individuel ledercoaching i Erhvervspsykologerne er, at lederen:


Fokuserer på sine udviklingsønsker.

Bliver bevidst om egne barrierer og potentialer.

Får hjælp til at holde fokus på både kortsigtede og langsigtede handlemuligheder og forandringsbehov.

Får styrket sin empati og indlevelsesevne.

Får styrket sin beslutningskompetence og afklaring af ledelsesrummet.

Får hjælp til at afdække og håndtere dilemmaer i lederjobbet.

 

Som erfarne erhvervspsykologer mener vi, at coaching skal støtte op om lederens strategiske og personlige ledelseskompetencer. Vores coaching sigter mod at styrke:


Lederens evne til at leve sig ind i andre mennesker ved at styrke den emotionelle intelligens.

Kommunikationen med andre gennem lydhørhed og feedback ved at styrke den sociale intelligens.

Lederens selvindsigt.

Evnen til at møde konfrontationer, når det er påkrævet.

Lederens evne til at ansvarliggøre og udvikle medarbejderne til medejerskab.

Tydeligere forventningsafstemning og vurderingskriterier.

Evnen til at se forskellighed som muligheder.

Et coachingforløb forløber typisk over 6-8 sessioner á 1½ time med 3-5 ugers interval.


Ledertest/profiler kan indgå i coachingforløbet. Vi bruger certificerede tests efter ønske og behov såsom MBTI I+II, NEO og HOGAN.

Coaching af lederteams

Et lederteam er en lille gruppe ledere med komplementære færdigheder, der er forpligtet til et fælles formål, performancemål og fremgangsmåde, for hvilke de holder sig selv gensidigt ansvarlige.


Udbytte:

  • Lederteamet får indsigt i hvad der hæmmer og fremmer dynamikken i teams
  • Lederteamet modtager tæt coaching på teamets roller, relationer, arbejdsfordeling, produktivitet.
  • Lederteamet modtager inspiration til at optimere fælles anliggender, herunder hvordan den interne kommunikation kan styrkes og bidrage til fælles resultater.


De centrale temaer, som vi teamcoacher på, er:

  • Teamets grundlæggende vision.
  • Atmosfæren og samarbejdsklimaet i teamet.
  • Dysfunktioner i teamet.
  • Tillid, konfliktløsning, Commitment, ansvarlighed, Resultater.
  • Forandring og nytænkning.

Teamet bliver klædt på til at tage ansvar for helheden ved at give hinanden sparring og input.

På den måde sigter teamcoaching mod, at lederteamet identificerer de forskellige kompetencer i teamet.