PUBLIKATIONER

Publikationer

Bøger


Narrativ Coaching - En ny fortælling

'Narrativ coaching – en ny fortælling' er en indføring i den narrative tilgang til udvikling af organisationer gennem coaching af medarbejdere og team. Bogen dækker en lang række

centrale temaer og præsenterer grundlæggende principper som fx eksternalisering, dekonstruktion, narrative mønstre, relationer, dobbelt lytning, udfoldelse af dominerende og begrænsende problemhistorier samt genrejsning af den nye fortælling.


I bogen gør Kit Sanne Nielsen rede for det teoretiske grundlag og giver et væld af eksempler på, hvordan såvel individuel som teamcoaching i en narrativ referenceramme kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Ved at knytte teorier om teamudvikling til den narrative tilgang præsenterer bogen en helt ny forståelse af teamcoaching.


Fotællinger i organisationer - Narrativ Praksis

Nye fortællestrategier kan ændre det enkelte mennesker vaner, holdninger og handlinger. Det er bogens intention gennem dialog at fokusere på de begivenheder og kompetencer, som af forskellige grunde er blevet undertrykt i de nuværende og dominerende fortællinger. Processen skal styrke nærværet og relationerne ved at skabe en sammenhængende historie, som er baseret på muligheder.


Bogen henvender sig til mellemlange og videregående uddannelser, hvor udvikling og forandring af organisationer indgår som element i pensum.


Den kan også bruges af personaleledere i praksis, som ønsker at få ny inspiration eller metoder til at arbejde med udvikling og forandring i organisationer.


Konsulation i organisationer

Bogen er en moderne klassiker indenfor proceskonsultation. Forfatterne illustrerer med udgangspunkt i egne konsulentopgaver, hvorledes systemiske nøglebegreber kan omsættes i praksis. På en levende og jordnær måde beskriver forfatterne både, hvad de gør som konsulenter, og de erkendelsesprocesser, der fører frem til de valg, de træffer.


Hensigten med bogen er at inspirere alle de konsulenter, ledere og medarbejdere, der er interesserede i nye metoder til at iscenesætte individuelle og kollektive læreprocesser i organisationer som en integreret del af organisationsudviklingen.


Erhvervspsykologi i praksis

Erhvervspsykologi er et voksende arbejdsfelt, hvor psykologien bringes i anvendelse i offentlige og private virksomheder.


Når samarbejdet knirker, når lederen er overbelastet, når kvalifikationerne forældes, når ledelsesopgaverne ændres og når fusionen rammer - så er det nødvendigt med nye tanker og handlinger.


Bogen beskriver, hvordan systemiske begreber og metoder bruges til at skabe selvværd, gensidig anerkendelse, fælles bevægelse og tro på fremtiden.


Udgivet på Dansk psykologisk Forlag, 1998.


Syv fortællinger om narrativ praksis

I bogen præsenterer 12 forfattere deres erfaringer og oplevelser med narrativ praksis. Fortællingerne inspirerer læseren i forhold til eget arbejde samt give idéer til, hvordan man helt konkret kan arbejde inden for en narrativ tilgang.


Kit Sanne Nielsen har bidraget med et indslag om Narrativ Organisationspsykologi. Bogen henvender sig til psykologer, konsulenter, studerende og andre, der er interesseret i den anvendte del af den narrative tilgang, og som søger inspiration og indsigt i en praksistilgang i vækst.


Den kreative kraft i innovationsledelse

Denne brugsbog tager udgangspunkt i C.O. Scharmers bog Teori U og beskriver, hvordan teorien kan kobles til vigtig psykologisk viden og bruges professionelt i skabelsen af kreative processer og nye resultater. Forfatterne kommer med konkrete bud på, hvad man kan gøre for at arbejde med og træne de tre hjørner i innovationslederens opmærksomhedstriangel: innovationsledelse, ledelse af grupper og selvledelse.


Kit Sanne Nielsen har forfattet artiklen “At åbne til alternative historier”.


Coaching i nyt perspektiv - en metodebog.

Denne metodebog bevæger sig videre i forhold til coaching. Bogen er skrevet af en række fagfolk med undervsnings og konsulenterfaringer som coaches med master- eller universitetsgrader og mange års erfaring i praksis.Artikler


Du skal bare gå på midten af fortovet - Det gode arbejdsliv, HK/Privatbladet:

Arkikel med Erhvervspsykolog Kit Sanne Nielsen, 2011

Hent artikel (pdf)


Historier, der flytter mennesker - Narrativ Praksis i Grupper, Samfund og Organisationer: Artikel om Michael White af Kit Sanne Nielsen i co-produktion med journalist Karen Lumholt, juni 2006.

Hent artikel (pdf)


Førstehjælp ved massefyringer:

Interview af Helle Reedtz Funder med Kit Sanne Nielsen.

Hent artikel (pdf)


Appreciative Inquiry - Varm luft eller genvej til bedre global ledelse?

Artikel om Appreciative Inquiry af Kit Sanne Nielsen.

Hent artikel (pdf)


Ledelse gennem forandringer - Kunsten at motivere andre til at virke for fælles ambitioner:.

Artikel om forandringsledelse af Kit Sanne Nielsen, 2007.

Hent artikel (pdf)


Gå efter bolden - ikke manden:

Artikel fra Politiken med interview med Kit Sanne Nielsen af Per Munch om arbejdslivet og bogen "Fortællinger i Organisationer, narrativ praksis".

Hent artikel (pdf)


Nye udfordringer til PPR psykologer - Fremtidens kompetencer:

Artikel om PPR psykologens rolle af Kit Sanne Nielsen.

Hent artikel (pdf)


Lederuddannelse i det 21. århundrede - med Mintzberg i spejlet:

Artikel til Ledelse Idag af Kit Sanne Nielsen

Hent artikel (pdf)


Hvad kan du bruge den narrative metode til?:

Tre HR-konsulenter fra workshop deler deres erfaringer med det narrative i praksis.

Hent artikel (pdf)


Find din arbejdsglæde:

Interview med Kit Sanne Nielsen om arbejdsglæde af Annette Aggerbeck

Hent artikel (pdf)